# IMUS TeamBuilding 01Jul
IMUS thông báo hoạt động TeamBuilding tháng 7 của công ty

Nhằm mục đích mang lại sự gắn kết giữa các CBCNV, chung tay và xây dựng văn hóa công ty tích cực nhất, cũng như tạo điều kiện giao lưu học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết với phương châm “LÀM HẾT SỨC – CHƠI HẾT MÌNH”, công ty Cổ phần đầu tư phát triển IMUS tổ chức hoạt động TeamBuilding.

# 26Apr
Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển IMUS thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5

# Giỗ tổ Hùng Vương 11Apr
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển IMUS thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).