https://imus.vn/storage/app/public/team-member/February2019/d57fRWsgiPMq3bVbIqo1.png
Mr. Nguyễn Thượng Nguyên
Chủ tịch HĐQT

Tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh Dân lập Phương Đông. Nguyên là thành viên HĐQT, P-Tổng Giám Đốc Công ty CPTM Thái Hưng (TOP Doanh Nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam). Nguyên thành viên HĐQT Công ty Thép Việt - Ý.

Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong quản lý chiến lược kinh doanh, tư vấn quản lý và vận hành doanh nghiệp lớn.

https://imus.vn/storage/app/public/team-member/May2019/jO2637bXLQRGagVIe7g0.jpg
Mrs. Ma Thị Út Sinh
Giám đốc

Tốt nghiệp cử nhân ĐH Khoa học Thái Nguyên. Bà đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Hiện nay Bà đảm nhiệm trí CEO tại IMUS.,JSC và có hơn 7 năm kinh nghiệm trong quản lý chiến lược tài chính, tư vấn quản lý thương hiệu.

https://imus.vn/storage/app/public/team-member/April2019/fz0r63o4rpG9ErRHKgDF.jpg
Mrs. Nguyễn Thị Thu Hằng
PGĐ Thường trực

Tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc ĐH Sư Phạm, Tiến sỹ phương pháp khoa học giảng dạy trẻ nhất Việt Nam.

Hiện nay Bà đảm nhiệm vị trí PGĐ Thường trực của Công ty IMUS. Đồng thời, bà còn là Cổ đông sáng lập Trung tâm gia sư New Edu.

https://imus.vn/storage/app/public/team-member/May2019/trBBPD6BayTJ0gaVAhGt.jpg
Mr. Đinh Xuân Lâm
Cố vấn kĩ thuật

Là sinh viên, khóa đầu tiên của trường ĐH CNTT & TT Thái Nguyên. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin tại trường ĐH Tổng hợp  Batangas, Philippines năm 2011. Từ năm 2014 đến 2018 ông nhận được học bổng du học nghiên cứu sinh tiến sĩ Khoa học tự nhiên và tốt nghiệp loại giỏi tại ĐH Tổng hợp Wuerzburg, CHLB Đức. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Quality of Experience (QoE) assessment and monitoring, network monitoring...

https://imus.vn/storage/app/public/team-member/May2019/gQBXyPHtUxX6KCZUWrjr.jpg
Mr. Đỗ Việt Hùng
PGĐ Tài chính

Tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ông có 15 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán tài chính tại VNPT Thái Nguyên, 2 năm làm kế toán trưởng tại VNPT Vinaphone Thái Nguyên...

Hiện tại, ông giữ chức vụ PGĐ Tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển IMUS.

https://imus.vn/storage/app/public/team-member/May2019/jlGipSYITSUQ9NGQOwSh.jpg
Mr. Lê Văn Tuấn Anh
PGĐ Kinh doanh

Ông có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và kinh doanh. Ông đã từng là trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó phòng đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Hiện, ông giữ cương vị Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục trực tuyến Edemy, PGĐ Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển IMUS.